Sütçüler, Isparta ilinin güneydoğusunda yer alan; Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan ilçedir. 1938 yılında ilçe olan Sütçüler ilçe merkezinin nüfusu 2014 yılı nüfus sayımına göre 2.661'dir. Dedegöl Dağları, Anamas Dağları'yla kol kala verip Yılanlı Ovası ve Kovada Gölü'yle Isparta'da buluşur. Bu buluşmanın gayesi, Sütçüler ilçesinin sınırlarını çizmektir. İlçe adını, göçle büyük şehirlere giden ve orada sütçülükle uğraşan insanları nedeniyle almıştır. Elbette, bunda Yörüklerden kalan geleneklerin ve coğrafyanın etkisi de inkâr edilemez.

Mâzisi M.Ö. 200 yıllarına kadar giden Sütçüler, Adada olarak adlandırılan antik şehrin Pisidya bölgesinde; Pysidya Pamphiline bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu eski yerleşim mıntıkasına, Helenistik dönemde en parlak yıllarını yaşarken, hâlen ayakta bulunan mabetler, meclis binaları, anfi tiyatrolar yapılmıştır. Adada’dan Alanya’ya kadar uzanan kral yolu bugün de konumunu muhafaza etmektedir.